» Publikatsioonide otsing ETIS süsteemist
 
» Publikatsioonid
 
» Publikatsioonid 1995-1999
 
» Ettekanded
 
» Jõgeva SAI trükised


Külli Kaare – Põllumajandusteaduse suunad (Põllumajandusministeerium)
Endla Reintam – Muldade tallamise mõju mullale ja taimedele (Eesti Maaülikool)
Liina Edesi, Malle Järvan – Bioloogiline mitmekesisus erinevate viljelusviiside puhul (EMVI)
Reine Koppel – Jõgeva Sordiaretuse Instituudi uued talinisusordid (Jõgeva SAI)
Jaak Läänemets – Koostöö Põllumeeste ühistu KEVILI ja Jõgeva SAI vahel (Põllumeeste ühistu KEVILI, OÜ Avispeamees)


I sektsioon
(kartul, köögivili, aiandus) 
 

Aiga Kraukle – Koostööprojektist “EST-LAT” (BaltOrgPotato)
Terje Tähtjärv, Aide Tsahkna – Mahetärkliseks sobivate kartulisortide katsetulemused (Jõgeva SAI)
Viive Rosenberg – Aiakultuuride mikropaljunduse kogemusi Eesti Maaviljeluse Instituudi Taimebiotehnoloogia osakonnas EVIKA (EMVI)
Priit Põldma, Marge Starast – Maheväetised aianduses (Eesti Maaülikool)
Priit Põldma, Kadri Karp – Taimekaitsest leegitamisega (Eesti Maaülikool)
Margit Olle – Efektiivsete mikroorganismide mõju kaalika saagile, keemilisele koostisele ja säilivusele (Jõgeva SAI)


II sektsioon
(muld, mullaharimine, põllukultuurid)

Peeter Viil, Taavi Võsa, Kalvi Tamm – Senitehtud otsekülvialastest uurimustest meil ja mujal (EMVI)
Madis Metsis – Molekulaargeneetika meetodite kasutamine mulla mikroorganismide uuringutes (Tallinna Ülikool)
Enn Lauringson, Liina Talgre – Haljasväetiste kasutamisvõimalusi mullaviljakuse tõstmiseks (Eesti Maaülikool)
Ants Bender – Hulgalehise lupiini ‘Lupi’, punase ristiku ‘Jõgeva 433’ ja inkarnaatristiku väetusväärtus haljasväetisena (Jõgeva SAI)
Pille Sooväli – Taimekaitsevahendite ja biostimulaatorite mõju teraviljade haigestumisele ja saagile (Jõgeva SAI)
Andres Vinni – Nõuandesüsteemi tulevikust (Maaelu Edandamise Sihtasutus)