Sordi lisainformatsioon
Liik: Punane ristik
Päritolu: aretatud Jõgeva Sordiaretuse Instituudis valikutega tetraploidsest materjalist, mis saadi Jõgeva 433 seemnete töötlemisel kolhitsiiniga
Aretaja: Heiti Kotkas
Kasvuaeg: varajane
Sordileht: 1995
Sordi tunnused: tetraploidne sort
Majanduslikud omadused: talvekindlus väga hea, ületab püsivuselt Jõgeva 433, ületab sorti Jõgeva 433 haljasmassi-saagilt 37%, heinasaagilt 22% ning kuivaines toorproteiini sisalduselt 0,4%,samuti ületab sorti Jõgeva 433 25%, suur olenevus ilmastikutingimustest, ebasoodsa ilmastikuga seemnesaak väga väike
Haiguskindlus: ristikuvähi suhtes vastupidavam kui sort Jõgeva 433
Soovitus kasvatamiseks: niiteliseks kasutamiseks (2-3 niidet), karjamaasegudesse
Lisateave: Sirje Tamm