Sordi lisainformatsioon
Liik: Valge ristik
Päritolu: aretatud Jõgeva Sordiaretuse Instituudis Strynö x kohalikud looduslikud valged ristikud
Aretaja: Jaan Mets
Sordileht: 1960
Sordi tunnused: Var. typicum
Majanduslikud omadused: talvekindlus hea, püsivus keskmine, nõrgema konkurentsivõimega kui sort Tooma, mineraalmullal heinasaak võrdne sordiga Tooma,saagi kvaliteedi osas sortide vahel olulised erinevused puuduvad, keskmine seemnesaak 151 kg/ha
Haiguskindlus: vastupidavuse poolest ristikuvähile ei esinenud sortide vahel olulisi erinevusi
Soovitus kasvatamiseks: kasvatada karjamaasegudes
Lisateave: Sirje Tamm