Sordi lisainformatsioon
Liik: Valge ristik
Päritolu: aretatud Jõgeva Sordiaretuse Instituudis Gigant Belõi x kohalikud looduslikud valged ristikud
Aretaja: Mart Jaagus, Valve Smoljakova, Evald Raudsepp
Sordileht: 1990
Sordi tunnused: Var. giganteum x var. typicum
Majanduslikud omadused: talvekindlus hea, mõnevõrra nõrgem kui sordil Jõgeva 4, püsivam kui sort Jõgeva 4, talub paremini kasvatamist segus kõrreliste heintaimedega kui sort Jõgeva 4, soomuldadel heinasaak ligi 2 korda suurem kui sordil Jõgeva 4, saagi kvaliteedi osas sortide vahel olulised erinevused puuduvad, seemnesaak ületas sorti Jõgeva 4 13,9%
Haiguskindlus: vastupidavuse poolest ristikuvähile ei esinenud sortide vahel olulisi erinevusi
Soovitus kasvatamiseks: kasvatatakse karjamaasegudes, liblikõielise komponendina turvasmuldade seemnesegudes
Lisateave: Sirje Tamm