Seemnekasvatus
Töötajad: Kalju Paalman  Lea Rannik  Gunnar Koll  Helgi Moor  Margus Ess  Ilmar-Aarend Polli  

Teraviljade, heintaimede, kartuli ja köögiviljade seemnekasvatus algseemnest kuni tarbeseemneni.  Aastas tunnustatakse Eestis Jõgeva sorte 4 600 hektaril millest toodetakse seemnet 5 500 tonni. Viimastel aastatel on järjest suurenenud nõudlus kodumaiste seemnete, eelkõige köögiviljade seemne ja seemnekartuli järele.

 
 
Taimekaitse
Töötajad: Mati Koppel  Pille Sooväli  Eve Runno-Paurson    

Veebipõhine taimekaitse nõuandesüsteem    I-Taimekaitse

Kartuli-lehemädaniku bioloogia ja tõrje Kartuli-lehemädanik

 
 
Geneetiliste ressursside säilitamine
Töötajad: Külli Annamaa  

Põllumajanduskultuuride geneetilise ressursi säilitamine

Uute sortide aretuse ja juba aretatud, kasutusel olevate sortide parendamise aluseks on terve algmaterjal, mis kannab endas väärtuslikku, haiguskindlat ja kõrge saagipotentsiaaliga geneetilist informatsiooni. Rahvusvaheliste lepete alusel peab iga riik säilitama kultuurtaimede aretamiseks oma sordiaretuse algmaterjali.

GR asutused, programmid ja lepingud (tabel)

Eesti Vabariik ühines 1992. aastal Bioloogilise Mitmekesisuse Konventsiooniga (originaaltekst) ja 2002. aastal Rahvusvahelise Põllumajanduskultuuride Geneetiliste Ressurside Lepinguga (originaaltekst).

Põllumajanduskultuuride geneetilise ressursi säilitamine toimub Eestis Vabariigi Valitsuse korralduse alusel riikliku programmi "Põllumajanduskultuuride geneetilise ressursi kogumine ja säilitamine aastateks 2002-2006" raames.

Põllumajanduskultuuride geneetilist ressurssi säilitavad asutused:
(kõikide asutuste kontaktandmed)

 
 
Agrometeoroloogia
Töötajad: Laine Keppart  
Nõuanded:       

Agrometeoroloogilised kokkuvõtted ja prognoosid
 
 
Teraviljakasvatus
Töötajad: Lea Rannik  Gunnar Koll  Pille Sooväli  Margus Ess  Ilmar Tamm  Hans Küüts  Ülle Tamm  Anne Ingver  Reine Koppel  Ilme Tupits  Lea Narits  Merlin Haljak  Tiia Kangor  
Töögrupid: Seemnekeskus  

 
 
Kartulikasvatus
Töötajad: Mati Koppel  Aide Tsahkna  Ilmar-Aarend Polli  Eve Runno-Paurson  
Töögrupid: Kartul  
Nõuanded: Lehemädanik  

 
 
Köögiviljakasvatus
Töötajad: Maia Raudseping  Ingrid Bender  

 
 
Rohumaaviljelus
Töötajad: Ants Bender  Sirje Tamm  Rene Aavola