» Teadusnõukogu
 
» Põhimäärus
 
» Arengukava
 
» SAI ajalugu
 
» Avalik teave


Teadusnõukogu

Esimees: 
Toomas Kevvai, Põllumajandusministeeriumi asekantsler
Aseesimees: 
Pille Ardel, Jõgeva Sordiaretuse Instituudi asedirektor
Liikmed:
Ants Bender, põllumajandusdoktor, Jõgeva Sordiaretuse Instituudi osakonnajuhataja
Kalle Hamburg, Eestimaa Talupidajate keskliidu juhatuse esimees, ühingu Eesti Kartul esimees 
Anne Ingver, põllumajandusmagister, Jõgeva Sordiaretuse Instituudi teadur 
Kadri Järve, PhD, TTÜ Geenitehnoloogia Instituudi dotsent
Külli Kaare, Põllumajandusministeeriumi teadus- ja arendusosakonna juhataja kt.
Mati Koppel, filosoofiadoktor, Jõgeva Sordiaretuse Instituudi direktor
Katrin Kotkas, filosoofiadoktor, Eesti Maaviljeluse Instituudi osakonnajuhataja
Olav Kreen, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja nõukogu liige
Anne Liiker, AS Tartu Agro agronoom
Jaak Läänemets, Lääne-Virumaa talunik 
Jan-Roland Raukas, Põllumajandusameti osakonnajuhataja
Kalle Talviste, Põllumajandusuuringute Keskuse direktor
Ilmar Tamm, filosoofiadoktor, Jõgeva Sordiaretuse Instituudi osakonnajuhataja
Aide Tsahkna, põllumajanduskandidaat, Jõgeva Sordiaretuse Instituudi osakonnajuhataja 
Aret Vooremäe, põllumajandusmagister, EMÜ PKI direktor 

 Loe lähemalt
 
 
Põhimäärus
 
 
Arengukava
 
 
SAI ajalugu
 
 
Avalik teave

 

 Loe lähemalt