Koekultuurimeetodite rakendamine sordiaretuses
Workers:   

Projekti eesmärgiks on markerselektsiooni kasutamisele ja sortide genotüpiseerimisele lähtealuseks oleva mikrospooridest lähtuva topelthaploidide meetodi kasutuselevõtt teraviljade sordiaretuses.

 

 
 

Eesmärgid:

1. Taimede ettekasvatamise optimaalsete reziimide väljatöötamine erinevat genotüüpi suvinisude topelthaploidide saamiseks.  

2. Metoodika väljatöötamine kolme tüüpi suvinisu sortide (sordile Tähti geneetiliselt lähedaste sortide, sordist Tähti võimalikult erinevate sortide ja vahepealsete sortide) topelthaploidide regenereerimiseks. Suunaks on tulevikus kohandada topelthaploidide regenereerimine kõigile erinevat tüüpi sortidele.

3. Sordiaretuses kasutatavate mikrospooridest lähtuvate topelthaploidsete suvinisutaimede kasvatamine.  

4. Topelthaploidsete taimede masstootmiseks vajaliku laboratooriumi käivitamine Jõgeva SAI-s.

  

 

Oodatavad tulemused  

Metoodikad (katseprotokollid) topelthaploidide saamiseks vajalike taimede ettekasvatamiseks erinevatele suvinisu genotüüpidele.

Metoodikad (katseprotokollid) topelthaploidide regenereerimiseks erinevat tüüpi suvinisudel.   

Aretustöös kasutatavate topelthaploidsete suvinisu taimede tootmine.