» Potato Late Blight
 
» Beginning of infection
 
» Need for chemical control
 
» Treatment intervals
 
» Fungicides
 
» Variety resistance


Lehemädanikunakkuse monitooring
Portaali web-blight.net vahendusel kuvatakse kartuli-lehemädaniku esmase nakkuse  kohad ja ajad.   Lisaks Eesti andmetele on saadaval ka informatsioon Põhjamaade  ja teiste Balti riikide kohta. Informatsioon kartuli-lehemädaniku levikust meie lähipiirkonnas on oluliseks infoks lehemädanikutõrje esimese ennetava pritsimise ajastamiseks.
Kartulisortide lehemädanikukindlus

Portaali Eucablight.org vahendusel kuvatakse EL raamprogrammi projekti "Kartuli koostöövõrgustik Euroopas" raames erinevates riikides sarnase metoodika alusel läbiviidud kartulisortide lehemädanikukindluse hindamise katsete tulemused. Esitatakse hulgaliselt väga spetsiifilist teadusinformatsiooni, aga ka palju kasulikku tavalisele kartulikasvatajale.

Projekti raames töötati välja metoodika, mis võimaldab võrrelda erinevates katsetes olnud sortide lehemädanikukindlust 1-9 pallilises skaalas (suurem number tähistab paremat lehemädanikukindlust).  Andmete vaatamiseks vali "1-9 scores for all trials". 

Iga katse  piires on võimalik graafiliselt vaadata lehemädanikunakkuse arengut erinevatel sortidel. Konkreetse katse andmete vaatamiseks vali selle katse eest paiknev ikoon "Data" "Show".  Märgi kastikeses huvipakkuvad sordid (kuni 7) ning vali ikoon "Disease progress curves".

Informatsioon kartulisortide lehemädanikukindluse kohta on kasvatajatele oluline sortide valikul ja lehemädanikutõrje intervallide seadmisel.

Lehemädanikutekitaja geneetika
Portaali Eucablight.org vahendusel kuvatakse EL raamprogrammi projekti "Kartuli koostöövõrgustik Euroopas" raames erinevates riikides sarnase metoodika alusel läbiviidud kartuli-lehemädaniku tekitaja Phytophthora infestans genotüüpiliste ja fenotüüpiliste tunnuste analüüside tulemused.