» Taimekaitse
 
» Kuidas rajada muru
 
» Talinisu
 
» Soovitusi köögiviljade kasvatuseks


Lehemädanik
Töötajad: Mati Koppel  Eve Runno-Paurson  
Valdkonnad: Taimekaitse  

Kartuli-lehemädaniku tekitaja Phytophthora infestans (Mount) de Bary on siiani tuntuim ja uurituim fütopatogeenne seen (Fry, Mizubuti, 1998). Eestis on Phytophthora infestans  geneetikat senini vähe uuritud. Aastatel 1966–1989 määrati Eestist isoleeritud tüvede rassilist koosseisu Üleliidulises Taimepatoloogia Instituudis. Kuna Nõukogude Liidus oli enamus taimehaigusi puudutav salastatud, siis on neid andmeid küllaltki vähe avaldatud. Uuesti alustati Phytophthora infestans Eesti populatsiooni epidemioloogilisi uuringuid 2001. aastal (Koppel et al.,  2002). Uurimise eesmärgiks seati kartuli-lehemädaniku tekitaja Phytophthora infestans Eesti populatsiooni iseloomustamine taimekaitselisest seisukohast oluliste parameetrite osas: sugulise paljunemise esinemine, esinevad avirulentsusgeenid ja nende sagedus ning resistentsus enamkasutatavate fungitsiidide suhtes. 

 Loe lähemalt