» 2006 - 2007 talv
 
» 2007 jaanuar
 
» 2007 veebruar
 
» 2007 märts
 
» 2007 aprill
 
» 2007 mai
 
» SAI automaatilmajaama andmed


Amet Head of the Department

E-post: ilmar.tamm@jpbi.ee

Telefon: +372 776 6912
Osakond:   Cereals
Publikatsioonid:   Tamm, I. 2006. Breeding, productivity and using oat in Estonia. – Grain and Bread of Russia. 2nd International Congress 08–10.11.06. Proceedings. St. Petersburg, p.120.

Tamm, I. 2006. Lühikõrrelise kaera omadused. – Agronoomia 2006. Koostaja H. Nurmekivi. Jõgeva, lk. 86-89.

Kangor, T., Tamm, I. 2006. Rohkem kaera! Maamajandus 12/2006 lk. 12-15.

Kangor, T., Tamm I., Tamm Ü., Ingver A. 2006. Erinevate väetisenormide mõjust suviteraviljade saagile ja proteiinisisaldusele. Agronoomia 2006. Koostaja H. Nurmekivi. Jõgeva, lk. 94-97.

Kangor, T., Tamm, I., Tamm, Ü., Ingver, A. 2007. Väetamise mõju ja tasuvus suviteraviljadel. Rmt. Millest sõltub teravilja saagikus, lk 4-13, Jõgeva,

Tamm, I. 2007. Kaera sortide saagikus ja kvaliteet ning neid mõjutavad tegurid. Rmt. Millest sõltub teravilja saagikus, lk 46-56, Jõgeva

Haljak, M., Tamm, I., Tamm, Ü., Ingver, A., Koppel, R., Tupits, I. 2007. Teraviljasortide eristamisvõimalused. Rmt. Millest sõltub teravilja saagikus, lk 85-92, Jõgeva

Tamm, I. 2007. Kaera sordilehe sortide katsetulemused 2006. a. Rmt. M. Koppel (Koostaja) Eestis kasvatatavate põllukultuuride sordid, nende omadused ja kasvatamise iseärasused, 40-43, Jõgeva

Tamm, I., Tamm, Ü., Ingver, A. 2007. Suviteraviljade mahekatse Jõgeva SAI-s, kaera katsetulemused mahe- ja tavatingimustes. Rmt. M. Ess (Koostaja) Põllukultuuride ja nende sortide sobivus maheviljaluseks. lk 4-9 Jõgeva