2009. a.
2008. a.
2007. a.


2006. a.
 • Aastaseminar 2006 , Jõgeval, 14. veebruaril;
 • Kartuli seemnekasvatuse seminar, Jõgeval, 02. märtsil
 • Viljeluspäevad 2006 , (Jõgeva SAI, Kemira GrowHow, Farm Plant Eesti, Kesko Eesti) , Jõgeval, 12-13 juuli, 02. august
2005. a.
 • Jõgeva SAI Aastaseminar 03.02. 
 • Teaduskonverents Agronoomia 2005.  Tartu 10.04. (koos EPMÜ PKI  ja EMVI).
 • Rahvusvaheline seminar: Environmental friendly food production system: requirements for plant breeding and seed production, Latvia, Talsi, 31.05-03.06.
 • Jõgeva SAI 85. aastapäevale  pühendatud Baltimaade sordiaretajate seminar 6-7.07.
 • Teraviljade põllupäevad 14-15.07.
 • Õppepäev mahetalunikele 19.07.
 • Kartuli ja köögiviljade põllupäev 4.08.
 • 13th International Occasional Symposium of European Grassland Federation: Integrating Efficient Grassland Farming and Biodiversity, Tartu, 29-31.08.
 • Workshop of an European network for development of an integrated control strategy of potato late blight (EU.NET.ICP), Tallinn 19-23.10.
 • Teraviljakasvatuse õppepäev mahetalunikele 10.11. 
2004. a.
 • Teabepäev “Õige sort on saagi pant”. Jõgeva, 10 veebruar.
 • Teadusseminar Biotehnoloogia meetodid sordiaretuses. Jõgeva, 5. märts.
 • Teaduskonverents Agronoomia 2004. Tartu, 11. marts (koos EPMÜ Agronoomiateaduskond ja EMVI).
 • Heintaimede teabepäev. Jõgeva, 9. juuni (koos Kemira GrowHow) 
 • Rukkipäev. Jõgeva, 11. juuni (koos Eesti Rukki Selts, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda).
 • Teraviljade põllupäevad.   Jõgeva, 15.-16. juuli (koos Kemira GrowHow,  Bayer CropScience).
 • Kartuli ja köögiviljade põllupäev. Jõgeva, 3. august ( koos Kemira GrowHow, OÜ Selteret).
2003.a.
 • Rukkipäev. Tartu, 11. aprill (koos Eesti Rukki Seltsiga);
 • Jõgeva SAI, Kemira GrowHow ja AS A.Tammel ühine põllupäev Jõgeval, 17. - 18. juuli;
 • Põllupäev EPMÜ agronoomia eriala üliõpilastele, 22. juuli;
 • Katseasjanduse nõukogu põldkatsete ülevaatus, 25. juuli;
 • Kartuli ja rapsi põllupäev, 12. august;
 • Õppepäev mahetalunikele 17. november;
 • Hollandi – Eesti taimekaitseprojekti PPA02/ES/9/2 õppepäevad 12. juuni ja 12. november;
 • Hollandi-Eesti taimse paljundusmaterjali projekti PPA03/ES/9/1 õppepäev 16. detsember. 
2002. a.
 • Teine rukkipäev Tartu, EPMÜ, 05.04.
 • Õppepäev “Teraviljade ja heintaimede agronoomilised ja bioloogilised omadused”. Jõgeva, 24.07.
2001. a.
 • Traco õppepäev. Jõgeva, 08.02.
 • Hollandi-Eesti ühisprojekti “Public and Private Partnership in Estonian Plant Breeding” lõpuseminar. Tallinn, 29.03.
 • Eesti teravilja foorum. Edu Eesti rukkile – kadu tuulekaerale.  Jõgeva, 15.06. 
 • Seemnekasvatajate õppepäev koostöös Kesko Eesti AS-ga. Avispea, 21.06. 
 • Taimekaitse õppepäev koostöös Kemira Agro Eesti AS-ga. Jõgeva, 05.07. 
 • Fungitsiidide õppepäev koostöös Kemira Agro Eesti AS-ga. Tartu- ja Jõgevamaa, 11.07. 
 • Seemnekasvatajate õppepäev. Olustvere, 19.07. 
 • Linakasvatuse põllupäev Moostes, 19.07. 
 • Põllupäev Põllumajandusministeeriumi esindajatele. Jõgeva, 20.07. 
 • Seminar põllumajanduskonsulentidele Jõgeva, 25.07. 
 • Õppepäev Rannus. 26.07. 
 • Õppepäev Moostes. 26.07. 
 • Seemnekasvatajate õppepäev. Jõgeva, 02.08.
 • Soome Työtehuseura seminar. Jõgeva, 10.10. 
 • Põhjamaade ja Baltimaade geneetiliste ressursside ühisprojekti köögiviljade, ravim- ja maitsetaimede ning puu- ja marjakultuuride töögruppide seminarid. Jõgeva ja Tartu, 27-29.10.