» Suvised infopäevad 2011
 
» Efektiivne taimekasvatus
 
» Maheviljeluse infopäev Pärnus, Jõgeval, Rakveres. 2010
 
» Maheviljeluse põllupäev 2010
 
» Sordiaretus ja seemnekasvatus 2010
 
» Agronoomia 2009
 
» Kartuli seemnekasvatuse infopäev 2009
 
» Maheviljeluse infopäevad 2009
 
» Rohumaaviljeluse infopäev 2009
 
» Kartuli- ja köögiviljakasvatuse põllupäev 2009
 
» Kokkuvõte tootmiskatsetest tootjate põldudel 2009
 
» Maheviljeluse põllupäev 2009
 
» Teraviljakasvatuse põllupäev 2009
 
» Teraviljade otsekülvi ja võrdluskatse põllupäev Põlvamaal 2009
 
» Rohumaaviljeluse põllupäev-kuidas toota odavalt piima 2009
 
» Aastaseminar 2009
 
» Mahepõllumajanduse infopäev 2008
 
» Rohumaaviljeluse infopäev 2008
 
» Kartuli seemnekasvatuse seminar 2008
 
» Kartuli- ja köögiviljakasvatuse põllupäev 2008
 
» Teraviljapäev 2008
 
» Maheviljeluse õppepäev 2008
 
» Heinaseemnekasvatuse põllupäev 2008
 
» Aastaseminar 2008
 
» Kartuli seemnekasvatuse seminar 2008
 
» Mahepõllumajanduse seminar 2007
 
» Heinaseemnekasvatuse õppepäevad 2007
 
» Sojakasvatuse õppepäev 2007
 
» Kartuli- ja köögiviljakasvatuse põllupäev 2007
 
» Maheviljeluse põllupäev 2007
 
» Teraviljakasvatuse põllupäev 2007
 
» Rohumaaviljeluse alane põllupäev 2007
 
» Maheviljeluse õppepäev 2007
 
» Aastaseminar 2007
 
» Agronoomia 2006
 
» Viljeluspäevad 2006
 
» Aastaseminar 2006
 
» Korraldatud üritused


1. Uued talinisu sordid ‘Ada’ ja ‘Ebi’ (Reine Koppel)
Uued talinisu sordid ‘Ada’ ja ‘Ebi’
2. Suvinisu sordilehe sortide katsetulemused 2005.a (Anne Ingver)
Suvinisu sordilehe sortide katsetulemused 2005.a
3. Levinumate odrasortide katsetulemused 2005. a (Ülle Tamm)
Levinumate odrasortide katsetulemused 2005.a
4. Kaera sordilehe sortide katsetulemused 2005. a (Ilmar Tamm)
Kaera sordilehe sortide katsetulemused 2005. a
5. Külvisenormi ja pealtväetamise mõju talirukki saagile (Ilme Tupits)
Külvisenormi ja pealtväetamise mõju talirukki saagile
6. Kanepi kasvatuse kogemustest Moostes 2005 (Kalju Paalman)
Kanepi katsetamise kogemustest Moostes 2005
7. Teraviljade taimekaitse 2005. aastal (Mati Koppel, Pille Sooväli)
Teraviljade taimekaitse
8. Suvirapsi, talirapsi ja talirüpsi võrdlus 2005 a. katsete põhjal (Lea Narits)
Suvirapsi, talirapsi ja talirüpsi võrdlus 2005
9. Seemnete sertifitseerimise toimingud ja mahud (Vahur Mõttus)
Seemne sertifitseerimine ja mahud
10. Teraviljade ja rapsi seemnekasvatus ja uued sordid (Gunnar Koll)
Teravilja ja rapsi seemnekasvatus ja uued sordid
11. Kartuli agrotehnika katsete tulemused 2005. aastal (Aide Tsahkna, Eve Runno, Ilmar Polli)
Kartuli agrotehnikakatsed 2005
12. Heinaseemnesegude koostamise põhimõtted (Rene Aavola)
Heinasegude koostamise põhimõtted
13. Jõgeva SAI sortide paljundamine Eestis (Margus Ess)
Jõgeva SAI sortide paljundamine Eestis
1. Uue sordid
Uued sordid
2. Köögiviljade saak ja saagi kvaliteet Jõgeva katsetes 2005. aastal (Maia Raudseping, Ingrid Bender)
Köögiviljade saak ja saagi kvaliteet Jõgeva katsetes 2005. aastal
3. Talinisu ja talitritikale 2005. aasta katsete tulemused Jõgeva SAI-s (Reine Koppel)
Talinisu ja talitritikale 2005. aasta katsete tulemused Jõgeva SAI-s
4. Herbitsiidide vähendatud kulunormide efektiivsus odrapõllul (Tarmo Kannik, Mati Koppel)
Herbitsiidide vähendatud kulunormide efektiivsus odrapõllul
5. Kasvuregulaatori CCC mõjust suviteraviljadele (Tiia Kangor, Ilmar Tamm, Ülle Tamm, Anne Ingver)
Kasvuregulaatori CCC mõjust suviteraviljadele
6. 2005.aasta omapärast ja selle mõjust taimekasvatusele (Laine Keppart)
2005.aasta omapärast ja selle mõjust taimekasvatusele
7. Vihmane 2004, haigusvaene 2005 — taimekaitse soovitused odrale (Pille Sooväli)
Vihmane 2004, haigusvaene 2005 — taimekaitse soovitused odrale
Küsitluslehe vastused