1. Uued talinisu sordid ‘Ada’ ja ‘Ebi’ (Reine Koppel)
Uued talinisu sordid ‘Ada’ ja ‘Ebi’
2. Suvinisu sordilehe sortide katsetulemused 2005.a (Anne Ingver)
Suvinisu sordilehe sortide katsetulemused 2005.a
3. Levinumate odrasortide katsetulemused 2005. a (Ülle Tamm)
Levinumate odrasortide katsetulemused 2005.a
4. Kaera sordilehe sortide katsetulemused 2005. a (Ilmar Tamm)
Kaera sordilehe sortide katsetulemused 2005. a
5. Külvisenormi ja pealtväetamise mõju talirukki saagile (Ilme Tupits)
Külvisenormi ja pealtväetamise mõju talirukki saagile
6. Kanepi kasvatuse kogemustest Moostes 2005 (Kalju Paalman)
Kanepi katsetamise kogemustest Moostes 2005
7. Teraviljade taimekaitse 2005. aastal (Mati Koppel, Pille Sooväli)
Teraviljade taimekaitse
8. Suvirapsi, talirapsi ja talirüpsi võrdlus 2005 a. katsete põhjal (Lea Narits)
Suvirapsi, talirapsi ja talirüpsi võrdlus 2005
9. Seemnete sertifitseerimise toimingud ja mahud (Vahur Mõttus)
Seemne sertifitseerimine ja mahud
10. Teraviljade ja rapsi seemnekasvatus ja uued sordid (Gunnar Koll)
Teravilja ja rapsi seemnekasvatus ja uued sordid
11. Kartuli agrotehnika katsete tulemused 2005. aastal (Aide Tsahkna, Eve Runno, Ilmar Polli)
Kartuli agrotehnikakatsed 2005
12. Heinaseemnesegude koostamise põhimõtted (Rene Aavola)
Heinasegude koostamise põhimõtted
13. Jõgeva SAI sortide paljundamine Eestis (Margus Ess)
Jõgeva SAI sortide paljundamine Eestis
1. Uue sordid
Uued sordid
2. Köögiviljade saak ja saagi kvaliteet Jõgeva katsetes 2005. aastal (Maia Raudseping, Ingrid Bender)
Köögiviljade saak ja saagi kvaliteet Jõgeva katsetes 2005. aastal
3. Talinisu ja talitritikale 2005. aasta katsete tulemused Jõgeva SAI-s (Reine Koppel)
Talinisu ja talitritikale 2005. aasta katsete tulemused Jõgeva SAI-s
4. Herbitsiidide vähendatud kulunormide efektiivsus odrapõllul (Tarmo Kannik, Mati Koppel)
Herbitsiidide vähendatud kulunormide efektiivsus odrapõllul
5. Kasvuregulaatori CCC mõjust suviteraviljadele (Tiia Kangor, Ilmar Tamm, Ülle Tamm, Anne Ingver)
Kasvuregulaatori CCC mõjust suviteraviljadele
6. 2005.aasta omapärast ja selle mõjust taimekasvatusele (Laine Keppart)
2005.aasta omapärast ja selle mõjust taimekasvatusele
7. Vihmane 2004, haigusvaene 2005 — taimekaitse soovitused odrale (Pille Sooväli)
Vihmane 2004, haigusvaene 2005 — taimekaitse soovitused odrale
Küsitluslehe vastused