Rene Aavola - Karjamaa raiheina produktiivsuse suurendamise agrotehnilised, füsioloogilised ja metodoloogilised aspektid.
 
 Ingrid Bender - Tomati arengubioloogia ja saagikus maheviljeluse tingimustes.
 
Anne Ingver - Suvinisu geneetilise mitmekesisuse laiendamine saagipotentsiaali ja –kvaliteedi ning haiguskindluse tõstmiseks.
 
 
Reine Koppel - Eestis kasvatatavate talinisu sortide kvaliteet ja selle kujunemise tingimused
 
Eve Runno - Phytophthora infestans Eesti populatsiooni iseloomustamine ja kartuli-lehemädaniku tõrjestrateegiate optimeerimine.
 
Pille Sooväli - Sordiresistentsuse rakendamise võimalused odra ja kaera integreeritud taimekaitses.
 
Sirje Tamm - Euroopa Liidu tetraploidsed punased ristikud ja nende omadused
 
Ilme Tupits - Kasvutingimuste mõju talirukki aretiste morfoloogilistele tunnustele ja nende seostele tähtsamate produktsiooninäitajatega