» Doktoriõpingud Eesti Maaülikoolis
 
» Kaitstud teaduskraadid
 
» Juhendamine ja oponeerimine


Ants Bender kaitses 2000. aastal põllumajandusdoktori väitekirja Lutserni ja punase ristiku sordid, nende omadused. Juhendaja: professor Rein Viiralt.

Eve Runno  kaitses 2002. aastal põllumajandusmagistri väitekirja  Kartuli-lehemädaniku tõrje programmi NegFry kasutamine Eesti tingimustes. Juhendajad: PhD Mati Koppel ja põllumajanduskandidaat Anne-Liis Sõmermaa. 

Ülle Tamm kaitses 2003. aastal  põllumajandusdoktori väitekirja  Geneetilised ressursid õlleodra aretamisel. Juhendajad akadeemik Hans Küüts ja professor Ervi Lauk .

Ilmar Tamm kaitses 2003. aastal  põllumajandusdoktori väitekirja  Kaera omaduste geneetiline ja ilmastikutingimustest sõltuv variatsioon. Juhendajad akadeemik Hans Küüts ja professor Ervi Lauk.

Lea Narits kaitses 2004. aastal põllumajandusmagistri väitekirja  Ilmastiku mõju erinevat tüüpi põldhernesortide saagile ja saagi kvaliteedile.  Juhendajad põllumajanduskandidaat Saima Kalev ja professor Ervi Lauk

Tiia Kangor kaitses 2005. aastal põllumajandusmagistri väitekirja  Eesti sordilehe kaerasortide omadused.  Juhendajad põllumajandusdoktor Ilmar Tamm ja professor Ervi Lauk.

Merlin Haljak kaitses 2005. aastal põllumajandusmagistri väitekirja  Suvinisu morfoloogiliste tunnuste varieerumine.  Juhendajad põllumajandusmagistrid Anne Ingver ja Reine Koppel.

 Terje Tähtjärv kaitses 2007. aastal põllumajandusmagistri väitekirja Perspektiivsete kartuliaretiste sordiks sobivus. Juhendajad põllumajandusteaduste kandidaadid Aide Tsahkna ja Juhan Jõudu.