2005. a.

Koppel, R., Ingver, A. 2005, Merlin Haljaku magistritöö (EPMÜ) “Suvinisu morfoloogiliste tunnuste varieerumine” juhendamine.

Tamm, I. Tiia Kangro magistritöö (EPMÜ) “Eesti sordilehe kaerasortide omadused.” juhendamine.

Bender, A. Teet Liivi lõputöö (EPMÜ)Hariliku kasteheina, sale-haguheina ja tihedapuhmikulise punase aruheina seemnekasvatus” juhendamine. 

Raudseping, M. EMÜ aianduse eriala II kursuse üliõpilase Helle-Triin Nisumaa katsepraktika juhendamine teemal: “Erinevate multšide mõju füsioloogiliste kasvuhäirete esinemisele tomati kasvatamisel maheviljeluse tingimustes”.

 

 

2004. a.

Aavola, R. Paris-Grignon’i Riikliku Põllumajandusinstituudi agronoomia eriala II kursuse üliõpilase Elise Cottey menetluspraktika juhendamine teemal: Kõrreliste heintaimede sordiaretus ja seemnekasvatus

Bender, A. EPMÜ Agronoomiateaduskonna üliõpilase Teet Liivi menetluspraktika juhendamine teemal: Sale-haguheina, tihedapuhmikulise punase aruheina ja hariliku kasteheina seemnekasvatuse agrotehnika.

Bender, I. EPMÜ aianduse eriala II kursuse üliõpilase Tiina Liivingu katsepraktika juhendamine teemal: Tomatitaimede areng maheviljeluse tingimustes. 

 Kalev, S. Lea Naritsa magistritöö Ilmastiku mõju erinevat tüüpi põldhernesortide saagile ja saagi kvaliteedile juhendamine EPMÜ agronoomiateaduskonnas 

Keppart, L. Tartu Ülikooli Geograafia Instituudi IV kursuse üliõpilase Naima Kabrali menetluspraktika juhendamine.

Koppel, M. Tartu Ülikooli  Botaanika ja ökoloogia instituudi üliõpilase Anne-Mari Vetsi bakalaureusetöö juhendamine teemal: Jõgeva Sordiaretuse Instituudi katsepõldudel heintaimedena kasvatatavatel kõrrelistel ja liblikõielistel esinevad mikroseened. 

Koppel, R. Räpina Aianduskooli diplomandi Merle Paluoja lõputöö juhendamine teemal: Talinisu sortide laboratoorne hindamine Jõgeva Sordiaretuse Instituudis.

2003. a.

Küüts, H. Ilmar Tamme väitekirja “Kaera omaduste geneetiline ja ilmastikutingimustest sõltuv variatsioon” juhendamine põllumajandusteaduste doktori teaduskraadi taotlemiseks EPMÜ-s.

Küüts H. Ülle Tamme väitekirja “Geneetilised ressursid õlleodra aretamisel” juhendamine põllumajandusteaduste doktori teaduskraadi taotlemiseks EPMÜ-s.

Koppel, M. Margot Kaljura diplomitöö “Fungitsiidide kasutamise majanduslik analüüs” juhendamine  EPMÜ Agronoomiateaduskonnas.

Koppel, R. Anastasiia Peroova lõputöö “Nisu küpsetusomaduste võrdlus” juhendamine  Räpina Aianduskooli biotehnoloogia erialal.

2002. a.

Koppel, M. Eve Runno magistritöö juhendamine “Kartuli-lehemädaniku tõrje programmi NegFry kasutamine Eesti tingimustes” EPMÜ-s. Juuni 2002. 

Koppel, R. TTÜ magistrandi Anne Mihhalevski dissertatsiooni “Eestis kasvatatud tritikalesortide küpsetusomaduste hindamine” retsenseerimine. Jaanuar 2002. 

 

 

2001. a.

Bender, A. Miralda Paiveli magistritöö “Harilik nõiahammas söödakultuurina Eestis” oponeerimine EPMÜ-s 16.märts

2000. a.

Koppel, R. TTÜ magistrandi Inga Rahnu dissertatsiooni “Tritikalesortide proteiini fraktsioonilise koostise seos jahu leivaküpsetusomadustega“ retsenseerimine.

Koppel, M. EPMÜ magistrandi Jaanika Lokki dissertatsiooni “Transgeensete kartulitaimede saamine Agrobacterium rhizogenese LBA 9402 abil” retsenseerimine.

Raudseping, M. EPMÜ magistrandi Kaupo Tamme dissertatsiooni "Istutusmaterjali mõju aedmaasika vegetatiivsele paljunemisele ja saagikusele" retsenseerimine. 

Tsahkna, A. EPMÜ magistrandi Tiia Lige dissertatsiooni “Kartulisortide võrdlev uurimine” retsenseerimine.

Tsahkna, A. EPMÜ magistrandi Marje Särekanno dissertatsiooni “Kartuli meristeemtaimede produktiivsus sõltuvalt paljundusmeetodist ja istutustihedusest” retsenseerimine.