» Suvised infopäevad 2011
 
» Efektiivne taimekasvatus
 
» Maheviljeluse infopäev Pärnus, Jõgeval, Rakveres. 2010
 
» Maheviljeluse põllupäev 2010
 
» Sordiaretus ja seemnekasvatus 2010
 
» Agronoomia 2009
 
» Kartuli seemnekasvatuse infopäev 2009
 
» Maheviljeluse infopäevad 2009
 
» Rohumaaviljeluse infopäev 2009
 
» Kartuli- ja köögiviljakasvatuse põllupäev 2009
 
» Kokkuvõte tootmiskatsetest tootjate põldudel 2009
 
» Maheviljeluse põllupäev 2009
 
» Teraviljakasvatuse põllupäev 2009
 
» Teraviljade otsekülvi ja võrdluskatse põllupäev Põlvamaal 2009
 
» Rohumaaviljeluse põllupäev-kuidas toota odavalt piima 2009
 
» Aastaseminar 2009
 
» Mahepõllumajanduse infopäev 2008
 
» Rohumaaviljeluse infopäev 2008
 
» Kartuli seemnekasvatuse seminar 2008
 
» Kartuli- ja köögiviljakasvatuse põllupäev 2008
 
» Teraviljapäev 2008
 
» Maheviljeluse õppepäev 2008
 
» Heinaseemnekasvatuse põllupäev 2008
 
» Aastaseminar 2008
 
» Kartuli seemnekasvatuse seminar 2008
 
» Mahepõllumajanduse seminar 2007
 
» Heinaseemnekasvatuse õppepäevad 2007
 
» Sojakasvatuse õppepäev 2007
 
» Kartuli- ja köögiviljakasvatuse põllupäev 2007
 
» Maheviljeluse põllupäev 2007
 
» Teraviljakasvatuse põllupäev 2007
 
» Rohumaaviljeluse alane põllupäev 2007
 
» Maheviljeluse õppepäev 2007
 
» Aastaseminar 2007
 
» Agronoomia 2006
 
» Viljeluspäevad 2006
 
» Aastaseminar 2006
 
» Korraldatud üritused


 
Sordi lisainformatsioon
Liik: Talirüps
Päritolu: Svalöf Weibull AB ja Jõgeva SAI ühissort. Valitud ristlusest Sv 01209 x (00 x Sv 01182)
Aretaja: Christer Persson, Saima Kalev
Kasvuaeg: 323...342 päeva. Varisemiskindlus hea, see võimaldab vajadusel koristusega pisut viivitada
Sordileht: 2005
Sordi tunnused: Kodarikulehed ja alumised varrelehed keskmiselt/kahvatud rohelised, kaetud väikeste karvakestega, ülemised varrelehed sinakad ja kaetud vahaja kirmega. Varrelehed haaravad vart 1/3...2/3 ulatuses (rapsil kuni 1/3 ulatuses). Varre pikkus võib ulatuda 145 cm-ni. Seemned värvilt tume-punakaspruunid. Risttolmleja
Majanduslikud omadused: Seemnete toorrasva sisaldus on 2002-2006 a. keskmisena 46,6% (kuivaines). Proteiini on kuivaines keskmiselt 31,5%. Glükosinolaatide sisaldus kõigub aastati tugevasti 6,8...18,1 mmol/g. Eruukhapet seemnetes ei sisaldu. Seemnete aminohappeline koostis ei erine oluliselt rapsist. 1000 tera mass 2,5...3,5 g. Saak on suuresti sõltuv talvitumisest. Keskmine saak 3131 kg/ha, maks. saak 4742 kg/ha. Talvekindlus: Hea. Kuna talirüpsi kasvukuhik asub allpool mullapinda, siis on vastupidavus madalatele temperatuuridele hea. Ohtlik on aga talvine sula, seisev vesi ja jääkoorik hävitavad taimed. Põllu valikul tuleb silmas pidada, et põld oleks võimalikult sile ja ei koguneks seisvat vett.
Haiguskindlus: Sort on väga hea haiguskindlusega. Samuti ei esine kahjurite rüüstet, keemilist taimekaitset ei ole vaja.
Soovitus kasvatamiseks: Külvisenormiks 4...6 kg/ha (suurem norm siis, kui idanemistingimused on halvad). Vajab mulda, mille pH on 5,5...6,0, happelistel muldadel on saak madal, turvasmuldadel ei talvitu. Sobilik külvata vahemikus 10-20 august. Talvitumiseks on optimaalseim 8 pärislehe faas. Optimaalne külvisügavus 2...3 cm. Kiire algarenguga, suudab konkureerida umbrohtudega. Kuigi talirüps vajab saagi moodustamiseks vähem lämmastikku kui teised õlikultuurid, on siiski vaja väetada nii sügisel (kompleksväetis), kui kevadel (N-väetis). On heaks vahekultuuriks teraviljade külvikorras, varajase valmimise tõttu sobitub hästi koristuskonveierisse. Juurestik tungib sügavale, kobestades ka künnikihi alust kihti, aidates taastada kapillaarvõrgustikku
Lisateave: Lea Narits