Klikkides aken suletakse..
Külaliste saabumine ja stendiettekannetega tutvumine